Škůdci v domácnosti - jak proti nim bojovat?

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Škůdci v domácnosti - jak proti nim bojovat?

Štěnice v posteli


Jak bojovat proti nejběžnějším škůdcům v domácnosti?

Mezi nejčastější škůdce, kteří se mohou objevit v českých domácnostech, patří molice, mšice a štěnice. Obvykle se tito škůdci zjevují tam, kde se nacházejí potraviny a vlhké prostředí, které jim zcela vyhovuje.

Je každopádně nesmírně důležité tyto škůdce včas rozpoznat a zlikvidovat, abyste zabránili jejich šíření a zdravotním problémům, které mohou způsobit. Jak na to?

 

Štěnice polopatě

Štěnice domácí (Cimex lectularius), často se jim říká štěnice postelní, jsou relativně velmi malé, ploché, bezkřídlé ploštice, vzhled štěnic se mění po nasátí krve. Když se štěnice napije, ztmavne, její tělo se protáhne a při pohledu seshora zúží. Štěnice napité krví mohou vypadat podobně jako blechy.

štěnice
Zdroj obrázku

Sají krev teplokrevných živočichů, většinou lidskou, v případě nouze nepohrdnou ani jinými savci či ptáky. Oběti napadají ve spánku na obnažených částech těla, sání může trvat až 10 minut, do rány vpouští látku s protisrážlivým a anestetickým účinkem, jako oběť tedy napadení poznáte až ráno, dle zarudlých míst nebo pupínků, někdy s tmavším bodem uprostřed. Rozlišení mezi štípancem od štěnice a od jiných druhů hmyzu je obtížné. Často ale štípance od štěnice poznáte podle rozmístění. Komár i blecha se mohou při sání přesouvat a proto budou štípance na různých místech. Štěnice při sání krve většinou saje několikrát vedle sebe. Proto jsou štípance umístěné v řadě, či ve shluku těsně vedle sebe a navíc štěnice vás může poštípat na místech, která máte přes noc zakrytá přikrývkou. To třeba komár nesvede.


Jak vypadá poštípání štěnicí


Štěnice nemají křídla, nemohou tedy létat, ale velmi rychle lezou po podlaze, stěnách i stropech. Štěnice si často přivezete třeba v zavazadle, v nábytku (starém). Mohou se k vám dostat i od sousedů.

Sameček oplodní samičku a jedna samička štěnice dokáže každý den snést 2 až 3 vajíčka. Vajíčka kladou nejčastěji do blízkosti hostitele (jeho postele).

Jak se zbavit štěnic?


štěnice polopatě


Štěnice zlikvidovat sami nedokážete, pokud je váš byt zamořený, obraťte se na profesionálního deratizátora, který vám s tím pomůže.

Jak se zbavit molic?

V tomto článku nemyslíme rostlinu molici (Plectranthus), ale molici - savý hmyz. Molice jsou teplomilný kosmopolitní škůdci, naštěstí je najdeme především v tropech, zde jsou ve stejné ekologické nice, kterak mšice. Mohou způsobovat značné hospodářské škody. Některé druhy se staly kosmopolity (velký areál rozšíření) a to i v mírných pásmech mimo oblast svého původního výskytu. Larvy molic jsou ploché a přisedlé, jsouť drobné 1 - 2 mm. Mají několik stádií vývoje (proměna nedokonalá) 1. stádium je pohyblivé, 2. – 4. stádium ztrácí končetiny a tykadla zakrňují. Pupária (schránky pro vývoj dospělce) molic mají typický oválný tvar. Je to malý nažloutlý hmyz s tělem velkým toliko 1 - 3 mm. Jejich žlutavé zbarvení jest překryto silným voskovitým povlakem šupin na křídlech, to způsobuje křídově bílé zbarvení. Kulatá hlava má dvě protáhlá tykadla ze 7 dílků a ledvinovité složené (fasetované) oči. Membránovitá a průhledná křídla s voskovitými šupinami mají někdy tečky. Přední křídla jsou trochu větší než zadní. Nohy mají tenké a podlouhlé. Zadní nohy mají štětiny, kterými molice nanášení vosk ze žláz na zadečku na své tělo. Molice napadají hospodářské rostliny zejména z čeledi lilkovité (Solanaceae), brukvovité (Brassicaceae), tykvovité (Cucurbitaceae), velké množství druhů okrasných rostlin, všechny skleníkové rostliny a citrusy, jsou polyfágní – nespecializují se toliko na konkrétní druh, ale sají na více rostlinách. Díky partenogenezi (vznik jedince bez oplodnění) se stávají rychle odolné vůči insekticidům (kontaktním i systémovým), pomocí jedinců, kteří jsou zcela totožní s přeživšími. Je potřeba proto tyto přípravky rychle střídat a měnit. Přenášejí řadu virů v sacím ústrojí, např. viry rajčat, salátu, čekanky, tabáku apod. Vytvářejí medovici, ta ulpívá na listech pod nimi a tvoří se sazovitost (plísně na medovici) bránící pronikání účinné látky. Ve sklenících se doporučuje fumigace před zasetím a zasazením vegetace, kterak preventivní zákrok netoliko před molicemi. Pro biologický boj s molicemi se používá bioagens parazitická vosička Encarsia formosa. Ta se velice proti molici skleníkové osvědčila už ve 2/2 20 století na území dřívějšího Československa.

 

Molice a boj s nimi - článek tady

 

Jak se zbavit mšic?

Tito malí škůdci se častokráte vyskytují v zahradách a na pokojových rostlinách. Nejčastěji se živí šťávou rostlin, které tím ale poškozují. Jak tedy na likvidaci mšic?

 

1.) Zjistěte, které rostliny jsou napadené mšicemi a odstraňte je z dosahu ostatních rostlin.

2.) Použijte chemický přípravek proti mšicím, který je k dostání ve všech hobby marketech či v obchodech s pěstitelskými potřebami. 

3.) Aplikujte přípravek podle pokynů na obalu a postříkejte napadené rostliny.

4.) Počkejte, až mšice zmizí, a poté rostliny důkladně opláchněte vodou.

5.) Pravidelně kontrolujte rostliny a pokud se mšice opět objeví, opakujte postup.

Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

jsou všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš, potkan, krysa...). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu. Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí. Provádíme odbornou deratizaci: hubení potkanů, hubení myší, hubení hrabošů a hubení hryzců.

Dezinfekce

Dezinfekce se provádí v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí, například ve výrobnách potravin a léčiv, ve stravovacích zařízeních, ve školách, kancelářských prostorách, veřejných úřadech atd.

Dezinsekce

je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců, jako např. štěnice, švábi, rusi, cvrčci, mravenci, mouchy, vosy, sršni, moli, komáři atd.). Patří sem zejména synantropní druhy žijící v blízkosti člověka, které mají často velký hygienický význam při přenášení choroboplodných zárodků, nebo způsobují ekonomické škody zvláště v uskladněných surovinách a výrobcích např. v potravinářském průmyslu apod. Provádíme odbornou dezinsekci: hubení štěnic, švábů, blech, vos, sršňů, mravenců, pisivek, molů, rybenek