Škůdci v domácnosti - jak proti nim bojovat? Máte problém se brouky v bytě?

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Škůdci v domácnosti, brouci v bytě - jak proti nim bojovat?

Štěnice v posteli


Jak bojovat proti nejběžnějším škůdcům v domácnosti?

Mezi nejčastější škůdce, kteří se mohou objevit v českých domácnostech, patří molice, mšice a štěnice. Obvykle se tito škůdci zjevují tam, kde se nacházejí potraviny a vlhké prostředí, které jim zcela vyhovuje.

Je každopádně nesmírně důležité tyto škůdce včas rozpoznat a zlikvidovat, abyste zabránili jejich šíření a zdravotním problémům, které mohou způsobit. Jak na to?

 

Štěnice polopatě

Štěnice domácí (Cimex lectularius), často se jim říká štěnice postelní, jsou relativně velmi malé, ploché, bezkřídlé ploštice, vzhled štěnic se mění po nasátí krve. Když se štěnice napije, ztmavne, její tělo se protáhne a při pohledu seshora zúží. Štěnice napité krví mohou vypadat podobně jako blechy.

štěnice
Zdroj obrázku

Sají krev teplokrevných živočichů, většinou lidskou, v případě nouze nepohrdnou ani jinými savci či ptáky. Oběti napadají ve spánku na obnažených částech těla, sání může trvat až 10 minut, do rány vpouští látku s protisrážlivým a anestetickým účinkem, jako oběť tedy napadení poznáte až ráno, dle zarudlých míst nebo pupínků, někdy s tmavším bodem uprostřed. Rozlišení mezi štípancem od štěnice a od jiných druhů hmyzu je obtížné. Často ale štípance od štěnice poznáte podle rozmístění. Komár i blecha se mohou při sání přesouvat a proto budou štípance na různých místech. Štěnice při sání krve většinou saje několikrát vedle sebe. Proto jsou štípance umístěné v řadě, či ve shluku těsně vedle sebe a navíc štěnice vás může poštípat na místech, která máte přes noc zakrytá přikrývkou. To třeba komár nesvede.


Jak vypadá poštípání štěnicí


Štěnice nemají křídla, nemohou tedy létat, ale velmi rychle lezou po podlaze, stěnách i stropech. Štěnice si často přivezete třeba v zavazadle, v nábytku (starém). Mohou se k vám dostat i od sousedů.

Sameček oplodní samičku a jedna samička štěnice dokáže každý den snést 2 až 3 vajíčka. Vajíčka kladou nejčastěji do blízkosti hostitele (jeho postele).

Jak se zbavit štěnic?


štěnice polopatě


Štěnice zlikvidovat sami nedokážete, pokud je váš byt zamořený, obraťte se na profesionálního deratizátora, který vám s tím pomůže.

Jak se zbavit molic?

V tomto článku nemyslíme rostlinu molici (Plectranthus), ale molici - savý hmyz. Molice jsou teplomilný kosmopolitní škůdci, naštěstí je najdeme především v tropech, zde jsou ve stejné ekologické nice, kterak mšice. Mohou způsobovat značné hospodářské škody. Některé druhy se staly kosmopolity (velký areál rozšíření) a to i v mírných pásmech mimo oblast svého původního výskytu.

Larvy molic jsou ploché a přisedlé, jsouť drobné 1 - 2 mm. Mají několik stádií vývoje (proměna nedokonalá) 1. stádium je pohyblivé, 2. – 4. stádium ztrácí končetiny a tykadla zakrňují. Pupária (schránky pro vývoj dospělce) molic mají typický oválný tvar.

Je to malý nažloutlý hmyz s tělem velkým toliko 1 - 3 mm. Jejich žlutavé zbarvení jest překryto silným voskovitým povlakem šupin na křídlech, to způsobuje křídově bílé zbarvení. Kulatá hlava má dvě protáhlá tykadla ze 7 dílků a ledvinovité složené (fasetované) oči. Membránovitá a průhledná křídla s voskovitými šupinami mají někdy tečky. Přední křídla jsou trochu větší než zadní. Nohy mají tenké a podlouhlé. Zadní nohy mají štětiny, kterými molice nanášení vosk ze žláz na zadečku na své tělo. Molice napadají hospodářské rostliny zejména z čeledi lilkovité (Solanaceae), brukvovité (Brassicaceae), tykvovité (Cucurbitaceae), velké množství druhů okrasných rostlin, všechny skleníkové rostliny a citrusy, jsou polyfágní – nespecializují se toliko na konkrétní druh, ale sají na více rostlinách.

Díky partenogenezi (vznik jedince bez oplodnění) se stávají rychle odolné vůči insekticidům (kontaktním i systémovým), pomocí jedinců, kteří jsou zcela totožní s přeživšími. Je potřeba proto tyto přípravky rychle střídat a měnit. Přenášejí řadu virů v sacím ústrojí, např. viry rajčat, salátu, čekanky, tabáku apod. Vytvářejí medovici, ta ulpívá na listech pod nimi a tvoří se sazovitost (plísně na medovici) bránící pronikání účinné látky. Ve sklenících se doporučuje fumigace před zasetím a zasazením vegetace, kterak preventivní zákrok netoliko před molicemi. Pro biologický boj s molicemi se používá bioagens parazitická vosička Encarsia formosa. Ta se velice proti molici skleníkové osvědčila už ve 2/2 20 století na území dřívějšího Československa.

Molice a boj s nimi - článek tady

Jak se zbavit mšic?

Tito malí škůdci se častokráte vyskytují v zahradách a na pokojových rostlinách. Nejčastěji se živí šťávou rostlin, které tím ale poškozují. Jak tedy na likvidaci mšic?

1.) Zjistěte, které rostliny jsou napadené mšicemi a odstraňte je z dosahu ostatních rostlin.

2.) Použijte chemický přípravek proti mšicím, který je k dostání ve všech hobby marketech či v obchodech s pěstitelskými potřebami. 

3.) Aplikujte přípravek podle pokynů na obalu a postříkejte napadené rostliny.

4.) Počkejte, až mšice zmizí, a poté rostliny důkladně opláchněte vodou.

5.) Pravidelně kontrolujte rostliny a pokud se mšice opět objeví, opakujte postup.

Máte problém s černými brouky v bytě? Hubení hmyzu v domácnosti svépomocí, mininávod:

1. Identifikujte druh hmyzu. Každý druh hmyzu může vyžadovat odlišný přístup k hubení. Klidně mi můžete poslat fotku na email.

2. Ujistěte se, že všechny místnosti jsou dobře uklizené a zbavené zbytků potravy, které by mohly přitahovat hmyz.

3. Opravte veškeré praskliny, trhliny nebo jiné vstupy, které by mohly umožnit hmyzu vstoupit do budovy.

4. Použití insekticidů, řiďte se návodem na obalech a dbejte na bezpečnostní opatření.

Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.