Odborná dezinsekce (hubení hmyzu a dalších členovců) za příznivé ceny s garancí kvality

Deratizátor Štolfa - likvidace hmyzu pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Obtěžuje vás lezoucí hmyz v bytě? Diskrétně zjistíme o co jde a rychle a levně pomůžeme

Dezinsekce (desinsekce) je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců (Hmyz - Insecta - je třída šestinohých živočichů z kmene členovců, kteří mají tělo rozdělené do tří článků - hlava, hruď a zadeček)

Synantropní druhy (vyskytující se v blízkosti lidských obydlí, člověka), které mají často velký hygienický význam při přenášení choroboplodných zárodků, nebo způsobují ekonomické škody zvláště v uskladněných surovinách a výrobcích např. v potravinářském průmyslu apod. Provádíme odbornou dezinsekci - likvidaci hmyzu: hubení štěnic, švábů, blech, vos, sršňů, mravenců, pisivek, molů, komárů, rybenek...

Dezinsekce se provádí za účelem minimalizace rizika spojeného s přenosy nemocí, ochranou majetku a zajištění hygienického prostředí. Existuje několik různých metod dezinsekce, které se používají v závislosti na druhu hmyzu a rozsahu infestace.

Některé z nejčastěji používaných metod zahrnují:

1. Chemická dezinsekce: Používání pesticidů a insekticidů, které jsou aplikovány na postižené oblasti nebo používány jako postřiky. Tyto chemikálie účinně zabíjejí nebo ovlivňují hmyz.

2. Fyzikální dezinsekce: Použití fyzikálních metod, jako je teplotní ošetření, vakuování, tepelné ošetření nebo použití pastí na hmyz.

3. Biologická dezinsekce: Využití přirozených nepřátel škůdců, jako jsou predátoři, paraziti nebo mikroorganismy, které napadají a kontrolují populaci hmyzu.

Při provádění dezinsekce je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a postupovat v souladu s příslušnými předpisy. Je také důležité využívat služby odborníků v oblasti dezinsekce, kteří mají znalosti a zkušenosti v aplikaci vhodných metod.

Dezinsekce se často provádí v obytných budovách, veřejných prostorách, v zemědělství, průmyslových objektech a dalších oblastech, kde je přítomnost škůdců nežádoucí.

Fumigace

neboli dýmování, se používá nejen proti hmyzu (štěnicím či blechám) ale i proti hlodavcům. Dým, který se uvolňuje, proniká do všech zákoutí, otvorů a prasklin, ve kterých mohou být ukryti škůdci. Ve včelařství se fumigace používá k eliminaci parazitických roztočů.

Fumigaci by měla provádět pouze odborná firma s patřičnými zkušenosti (je nezbytné dodržet bezpečnostní protokoly).

1. Nejprve se provede inspekce a posoudí rozsah infestace a zvolí se nejvhodnější metoda fumigace.

2. Příprava - odstranění veškerých potravin, rostlin a předmětů, které by mohly být poškozeny fumiganty. Odvoz domácích mazlíčků.

3. Patričné uzavření prostoru, který bude fumigován, tak, aby fumigant nezamořil okolí.

4. Aplikace fumigantu po stanovenou dobu ke zničení škůdců.

5. Po uplynutí potřebné doby působení fumigantu bude prostor důkladně větrán, aby se odstranily zbytky fumigantu a zajistila bezpečnost pro vstup.

6. Kontrola po fumigaci zda-li byli škůdci úspěšně eliminováni.

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.