Molice a boj s nimi

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Molice patří mezi podřád mšicosavé. Říše Živočichové (Animalia), kmen Členovci (Arthropoda), třída Hmyz (Insecta), řád Polokřídlí (Hemiptera), podřád Mšicosaví (Sternorrhyncha), nadčeleď Molice (Aleyrodoidea), čeleď Molicovití (Aleyrodidae), rody Molic.

Molice

Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Molice

V tomto článku nemyslíme rostlinu molici (Plectranthus), ale molici - savý hmyz. Molice jsou teplomilný kosmopolitní škůdci, naštěstí je najdeme především v tropech, zde jsou ve stejné ekologické nice, kterak mšice. Mohou způsobovat značné hospodářské škody. Některé druhy se staly kosmopolity (velký areál rozšíření) a to i v mírných pásmech mimo oblast svého původního výskytu.

Larvy molic jsou ploché a přisedlé, jsouť drobné 1 - 2 mm. Mají několik stádií vývoje (proměna nedokonalá) 1. stádium je pohyblivé, 2. – 4. stádium ztrácí končetiny a tykadla zakrňují. Pupária (schránky pro vývoj dospělce) molic mají typický oválný tvar.

Je to malý nažloutlý hmyz s tělem velkým toliko 1 - 3 mm. Jejich žlutavé zbarvení jest překryto silným voskovitým povlakem šupin na křídlech, to způsobuje křídově bílé zbarvení. Kulatá hlava má dvě protáhlá tykadla ze 7 dílků a ledvinovité složené (fasetované) oči. Membránovitá a průhledná křídla s voskovitými šupinami mají někdy tečky. Přední křídla jsou trochu větší než zadní. Nohy mají tenké a podlouhlé. Zadní nohy mají štětiny, kterými molice nanášení vosk ze žláz na zadečku na své tělo.

Molice napadají hospodářské rostliny zejména z čeledi lilkovité (Solanaceae), brukvovité (Brassicaceae), tykvovité (Cucurbitaceae), velké množství druhů okrasných rostlin, všechny skleníkové rostliny a citrusy, jsou polyfágní – nespecializují se toliko na konkrétní druh, ale sají na více rostlinách.

Díky partenogenezi (vznik jedince bez oplodnění) se stávají rychle odolné vůči insekticidům (kontaktním i systémovým), pomocí jedinců, kteří jsou zcela totožní s přeživšími. Je potřeba proto tyto přípravky rychle střídat a měnit. Přenášejí řadu virů v sacím ústrojí, např. viry rajčat, salátu, čekanky, tabáku apod. Vytvářejí medovici, ta ulpívá na listech pod nimi a tvoří se sazovitost (plísně na medovici) bránící pronikání účinné látky. Ve sklenících se doporučuje fumigace před zasetím a zasazením vegetace, kterak preventivní zákrok netoliko před molicemi. Pro biologický boj s molicemi se používá bioagens parazitická vosička Encarsia formosa. Ta se velice proti molici skleníkové osvědčila už ve 2/2 20 století na území dřívějšího Československa.

Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

jsou všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš, potkan, krysa...). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu. Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí. Provádíme odbornou deratizaci: hubení potkanů, hubení myší, hubení hrabošů a hubení hryzců.

Dezinfekce

Dezinfekce se provádí v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí, například ve výrobnách potravin a léčiv, ve stravovacích zařízeních, ve školách, kancelářských prostorách, veřejných úřadech atd.

Dezinsekce

je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců, jako např. štěnice, švábi, rusi, cvrčci, mravenci, mouchy, vosy, sršni, moli, komáři atd.). Patří sem zejména synantropní druhy žijící v blízkosti člověka, které mají často velký hygienický význam při přenášení choroboplodných zárodků, nebo způsobují ekonomické škody zvláště v uskladněných surovinách a výrobcích např. v potravinářském průmyslu apod. Provádíme odbornou dezinsekci: hubení štěnic, švábů, blech, vos, sršňů, mravenců, pisivek, molů, rybenek