Jak vyhubit potkany? Hubení potkanů - deratizace, likvidace nebezpečných hlodavců a preventivní ochrana za příznivé ceny

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Jak se zbavit potkanů? Jak vypudit potkany?

Potkan je velký hlodavec, který žije převážně v blízkosti lidských sídel, kde často škodí požíráním potravin, napadáním domácích zvířat i přenášením chorob a parazitů. Potkani jsou čilí hlavně v noci, nejvíce po setmění a před rozedněním, dobře plavou a šplhají. Jsou velmi ostražití a v nebezpečí dokážou být agresivní. Sami se jich nezbavíte, je nutný odborný zásah!

Hubení potkanů odborně, rychle a bezpečně

K hubení používáme nástrahy, které zaručují vysokou atraktivitu pro cílené druhy (potkany) a snadnou a bezprašnou manipulaci při rozmísťování nástrahy. Nástrahy obsahují antikoagulanty, hlodavec po pozření, v tomto případě potkan, hyne následkem vnitřního vykrvácení. Nástrahy se z důvodu bezpečnosti umísťují do deratizačních staniček, nebo tam, kde je to možné přímo do nor. Tam, kde je potřeba zvýšená odolnost proti vlhkosti používáme parafinované nástrahy v PE folii.

Potřebujete pomoc?Potkaní trus

Trus potkana

Jak vypadá trus potkana

Trus od potkana

Potkani jsou nepříjemným problémem, níže mininávod, jak se jich zbavit:

Nejdříve je důležité potvrdit, že se skutečně jedná o potkany. Následně je třeba zjistit, jaká je jejich aktivita, jak se dostávají do budovy a kde se zdržují.

Potkani mají schopnost se protáhnout i úzkými mezerami, proto je důležité zajistit veškeré přístupové cesty. Zablokujte všechny trhliny ve zdech, podlahách a stropu. Opravte poškozené části budovy.

Použijte pasti na potkany. Umístěte je na místa, kde jste zaznamenali jejich aktivitu. Potkani jsou inteligentní a podezřívaví, takže jejich odchyt vyžaduje často více času.

Pokud pasti nejsou účinné, zvažte použití jedu na potkany. Je důležité používat toxické látky opatrně a s ohledem na zvířata a lidi v domácnosti. Přečtěte si pečlivě návody a pokyny a v případě nejistoty je vhodné kontaktovat odborníky na hubení potkanů.

Pokud je problém s potkany rozsáhlý, přeskočte všechny body výše a kontaktujte profesionální deratizační firmu.

Tak jako ve všem, nejdůležitější je prevence. Udržujte čisté prostředí, pečlivě uklízejte jídlo a odpadky.

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.