Jak vyhubit potkany? Hubení potkanů - deratizace, likvidace nebezpečných hlodavců a preventivní ochrana za příznivé ceny

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Jak se zbavit potkanů? Jak vypudit potkany?

Potkan je velký hlodavec, který žije převážně v blízkosti lidských sídel, kde často škodí požíráním potravin, napadáním domácích zvířat i přenášením chorob a parazitů. Potkani jsou čilí hlavně v noci, nejvíce po setmění a před rozedněním, dobře plavou a šplhají. Jsou velmi ostražití a v nebezpečí dokážou být agresivní. Sami se jich nezbavíte, je nutný odborný zásah!

Hubení potkanů odborně, rychle a bezpečně

K hubení používáme nástrahy, které zaručují vysokou atraktivitu pro cílené druhy (potkany) a snadnou a bezprašnou manipulaci při rozmísťování nástrahy. Nástrahy obsahují antikoagulanty, hlodavec po pozření, v tomto případě potkan, hyne následkem vnitřního vykrvácení. Nástrahy se z důvodu bezpečnosti umísťují do deratizačních staniček, nebo tam, kde je to možné přímo do nor. Tam, kde je potřeba zvýšená odolnost proti vlhkosti používáme parafinované nástrahy v PE folii.

Potřebujete pomoc?Potkaní trus

Trus potkana

Jak vypadá trus potkana

Trus od potkana

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

jsou všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš, potkan, krysa...). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu. Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí. Provádíme odbornou deratizaci: hubení potkanů, hubení myší, hubení hrabošů a hubení hryzců.

Dezinfekce

Dezinfekce se provádí v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí, například ve výrobnách potravin a léčiv, ve stravovacích zařízeních, ve školách, kancelářských prostorách, veřejných úřadech atd.

Dezinsekce

je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců, jako např. štěnice, švábi, rusi, cvrčci, mravenci, mouchy, vosy, sršni, moli, komáři atd.). Patří sem zejména synantropní druhy žijící v blízkosti člověka, které mají často velký hygienický význam při přenášení choroboplodných zárodků, nebo způsobují ekonomické škody zvláště v uskladněných surovinách a výrobcích např. v potravinářském průmyslu apod. Provádíme odbornou dezinsekci: hubení štěnic, švábů, blech, vos, sršňů, mravenců, pisivek, molů, rybenek