Hubení myší - deratizace, likvidace nebezpečných hlodavců a preventivní ochrana za příznivé ceny

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Hubení myší odborně, rychle a bezpečně

Myš domácí je rozšířená téměř po celém světě. Žije v blízkosti lidí, kde nachází dostatek potravy i dobré podmínky k životu. Nejčastěji se s myší setkáme v domácnostech, ve sklepních prostorách bytových a rodinných domů, restauracích, uvnitř skladů, sýpek, v blízkosti zdrojů potravy. Nejaktivnější je večer a v noci. Dobře leze, plave i skáče. Dorůstá délky 7 - 10 cm. Rychle se rozmnožuje. Přítomnost myši domácí poznáme podle trusu, ohryzů, nor, hnízd nebo zápachu. Myš domácí je přenašečem původců mnoha onemocnění ( např. salmonelóza, leptospiróza a další) – nakazit se můžete přímým kontaktem i kontaktem s výkaly nebo močí. Jsou zároveň i přenašeči a hostitelé klíšťat, blech a roztočů.

K hubení používáme kvalitní a osvědčené nástrahy, které zaručují vysokou atraktivitu pro cílené druhy a snadnou a bezprašnou manipulaci při rozmísťování nástrahy. Nástrahy se z důvodu bezpečnosti umísťují do deratizačních staniček, nebo tam, kde je to možné přímo do nor. Tam, kde je potřeba zvýšená odolnost proti vlhkosti používáme parafinované nástrahy v PE folii. Nástrahy obsahují antikoagulanty, látky které snižují srážlivost krve. Myš po zkonzumování nástrahy hyne následkem vnitřního vykrvácení.

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

jsou všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš, potkan, krysa...). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu. Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí. Provádíme odbornou deratizaci: hubení potkanů, hubení myší, hubení hrabošů a hubení hryzců.

Dezinfekce

Dezinfekce se provádí v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí, například ve výrobnách potravin a léčiv, ve stravovacích zařízeních, ve školách, kancelářských prostorách, veřejných úřadech atd.

Dezinsekce

je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců, jako např. štěnice, švábi, rusi, cvrčci, mravenci, mouchy, vosy, sršni, moli, komáři atd.). Patří sem zejména synantropní druhy žijící v blízkosti člověka, které mají často velký hygienický význam při přenášení choroboplodných zárodků, nebo způsobují ekonomické škody zvláště v uskladněných surovinách a výrobcích např. v potravinářském průmyslu apod. Provádíme odbornou dezinsekci: hubení štěnic, švábů, blech, vos, sršňů, mravenců, pisivek, molů, rybenek