Hubení myší - deratizace, likvidace nebezpečných hlodavců a preventivní ochrana za příznivé ceny

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Hubení myší odborně, rychle a bezpečně

Myš domácí je rozšířená téměř po celém světě. Žije v blízkosti lidí, kde nachází dostatek potravy i dobré podmínky k životu. Nejčastěji se s myší setkáme v domácnostech, ve sklepních prostorách bytových a rodinných domů, restauracích, uvnitř skladů, sýpek, v blízkosti zdrojů potravy. Nejaktivnější je večer a v noci. Dobře leze, plave i skáče. Dorůstá délky 7 - 10 cm. Rychle se rozmnožuje. Přítomnost myši domácí poznáme podle trusu, ohryzů, nor, hnízd nebo zápachu. Myš domácí je přenašečem původců mnoha onemocnění ( např. salmonelóza, leptospiróza a další) – nakazit se můžete přímým kontaktem i kontaktem s výkaly nebo močí. Jsou zároveň i přenašeči a hostitelé klíšťat, blech a roztočů.

K hubení používáme kvalitní a osvědčené nástrahy, které zaručují vysokou atraktivitu pro cílené druhy a snadnou a bezprašnou manipulaci při rozmísťování nástrahy. Nástrahy se z důvodu bezpečnosti umísťují do deratizačních staniček, nebo tam, kde je to možné přímo do nor. Tam, kde je potřeba zvýšená odolnost proti vlhkosti používáme parafinované nástrahy v PE folii. Nástrahy obsahují antikoagulanty, látky které snižují srážlivost krve. Myš po zkonzumování nástrahy hyne následkem vnitřního vykrvácení.

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.