Návrat štěnic? Jak poznat štěnice v bytě? Jak se zbavit štěnic?

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Jak poznat štěnice? Nymfa, svlečky (exuvie)Jak se zbavit štěnice v posteli, v bytě?

Štěnice v posteli

Hubení štěnic je vážným problémem, nejenže je těžké je objevit, ale jsou velmi rezistentní a stále více se rozšiřují.

Likvidace štěnic vyžaduje odbornost, ale nejen to, je nezbytná i spolupráce klienta. Musíte poslouchat rady deratizátora a řídit se jimi.

Deratizace dezinfekce dezinsekce

Štěnice si totiž vypěstovaly rezistenci k pyrethroidům i jiným skupinám insekticidů. Je tedy velmi obtížné je vyhubit. Štěnice odhalíme nejčastěji dle skvrn od nestrávené krve na textilu či stěnách, případně dle nálezu jejich výkalů, svleček či přímo nalezení živých jedinců v úkrytech.

Návody v PDF ke stažení níže:

Hubení štěnic

Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

jsou všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš, potkan, krysa...). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu. Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí. Provádíme odbornou deratizaci: hubení potkanů, hubení myší, hubení hrabošů a hubení hryzců.

Dezinfekce

Dezinfekce se provádí v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí, například ve výrobnách potravin a léčiv, ve stravovacích zařízeních, ve školách, kancelářských prostorách, veřejných úřadech atd.

Dezinsekce

je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců, jako např. štěnice, švábi, rusi, cvrčci, mravenci, mouchy, vosy, sršni, moli, komáři atd.). Patří sem zejména synantropní druhy žijící v blízkosti člověka, které mají často velký hygienický význam při přenášení choroboplodných zárodků, nebo způsobují ekonomické škody zvláště v uskladněných surovinách a výrobcích např. v potravinářském průmyslu apod. Provádíme odbornou dezinsekci: hubení štěnic, švábů, blech, vos, sršňů, mravenců, pisivek, molů, rybenek