Dezinfekční mlha, prostorová dezinfekce studenou mlhou, prostorová polymerová dezinfekce pomocí studené mlhy za příznivé ceny s garancí kvality

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

ČISTOTA BEZ ŠKODLIVÝCH VIRŮ, BAKTERIÍ A PLÍSNÍ

Prostorová dezinfekce studenou mlhou, prostorová polymerová dezinfekce pomocí studené mlhy - levně a odborně

Lidé se u vás budou cítit lépe než doposud. Zdravé a čisté prostředí bez škodlivých virů (včetně covid-19), bakterií, plísní a zápachu. Nechte si od nás restauraci vydezinfikovat. Okamžitá a rychlá dezinfekce ploch, předmětů, povrchů, dezinfekce se dostane i do těžko přístupných míst. Postřik má silný a dlouhotrvající antibakteriální, antivirový a protiplísňový účinek bez negativních vlivů na ošetřované materiály. Nabízíme i pravidelný servis, pravidelnou údržbu. Slušné, férové jednání, nízké ceny, vše podloženo certifikáty a bezpečnostními listy.

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

jsou všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš, potkan, krysa...). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu. Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí. Provádíme odbornou deratizaci: hubení potkanů, hubení myší, hubení hrabošů a hubení hryzců.

Dezinfekce

Dezinfekce se provádí v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí, například ve výrobnách potravin a léčiv, ve stravovacích zařízeních, ve školách, kancelářských prostorách, veřejných úřadech atd.

Dezinsekce

je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců, jako např. štěnice, švábi, rusi, cvrčci, mravenci, mouchy, vosy, sršni, moli, komáři atd.). Patří sem zejména synantropní druhy žijící v blízkosti člověka, které mají často velký hygienický význam při přenášení choroboplodných zárodků, nebo způsobují ekonomické škody zvláště v uskladněných surovinách a výrobcích např. v potravinářském průmyslu apod. Provádíme odbornou dezinsekci: hubení štěnic, švábů, blech, vos, sršňů, mravenců, pisivek, molů, rybenek