Co je to HACCP? Pomůžeme vám v preventivní ochraně před škůdci

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - jsme schopni nabídnout hotelům, restauracím, potravinářským skladům ... pomoc v preventivní ochraně před škůdci.

Dle nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, je provozovatel povinen určit ve výrobě, přípravě, skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu tzv. kritické body, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potravin, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o těchto kritických bodech, termínech a prováděných kontrolách.

Jinak řečeno, odhalit nebezpečí spojená se zpracováním potravin a posoudit všechna rizika, která by mohla mít vliv na jejich čistotu a zdravotní nezávadnost. Pak lze definovat nutná preventivní opatření.

Při stanovení kritických bodů a jejich evidenci je třeba postupovat dle § 38 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění a čl. 5 Nařízení ES č. 852/2004.

Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

jsou všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš, potkan, krysa...). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu. Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí. Provádíme odbornou deratizaci: hubení potkanů, hubení myší, hubení hrabošů a hubení hryzců.

Dezinfekce

Dezinfekce se provádí v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí, například ve výrobnách potravin a léčiv, ve stravovacích zařízeních, ve školách, kancelářských prostorách, veřejných úřadech atd.

Dezinsekce

je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců, jako např. štěnice, švábi, rusi, cvrčci, mravenci, mouchy, vosy, sršni, moli, komáři atd.). Patří sem zejména synantropní druhy žijící v blízkosti člověka, které mají často velký hygienický význam při přenášení choroboplodných zárodků, nebo způsobují ekonomické škody zvláště v uskladněných surovinách a výrobcích např. v potravinářském průmyslu apod. Provádíme odbornou dezinsekci: hubení štěnic, švábů, blech, vos, sršňů, mravenců, pisivek, molů, rybenek