Jak zlikvidovat blechy? Jak se zbavit blech doma, v bytě, v posteli? Hubení blech (deratizace blech) se zárukou.

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Likvidace blech - používáme nejmodernější, účinné a bezpečné přípravky

Pomůže vám sprej proti blechám?

Blecha obecná (lidská) se živí lidskou krví. I psí (kočičí) blechy milují lidskou krev, takže babské povídačky, že tyto blechy na člověka nejdou, jsou nepravdivé. Parazit měří cca 1,5 až 7 milimetrů. Hledejte i bleší trus, malé černé kuličky (podoba s mákem).

Blechy jsou hrozivé hlavně proto, že přenášejí nebezpečné nemoci (např. tularémii). Mohou také přenášet tasemnici. Proto vám doporučujeme zavolat odbornou pomoc. Samotný sprej proti blechám vám nepomůže, musíte provést precizní dezinsekci zamořených míst.

Jsme si vědomi, že při zjištění přítomnosti škůdců je potřeba co nejrychleji jednat

Proto řešíme vzniklý problém do 24 hodin. Jsme diskrétní, zakládáme si na tom, že vaši sousedi nezjistí, že u vás byl deratizátor. Máme lepší ceny než konkurence. Garance poctivé práce.

Likvidace blech – nutné 2 zásahy kontaktním insekticidem s reziduálním účinkem z důvodu velké odolnosti vajíček, druhý postřik po 3 až 4 týdnech, potom záruka.

Profesionální pomoc s likvidací blech

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.