Co udělat, když máte doma vosy a sršně

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Našli jste doma vosy a sršně? Pak je důležité přijmout patřičná opatření, abyste minimalizovali riziko útoků

Vespa crabro je označení pro druh sršně nazývaný horská sršeň nebo sršeň obecná. Je to velká a robustní sršeň se žlutými a černými pruhy na těle. Horské sršně obvykle staví svá hnízda na stromech a ve dřevěných strukturách, jako jsou například staré stromy a budovy. Jejich žihadlo je bolestivé a mohou se bránit, pokud se cítí ohrožené.

Vosa obecná (Vespula vulgaris) je druh sociálního hmyzu, který se občas může dostat do domů.

Vespula germanica, běžně známá jako německá vosička, je druh vosy, který je známý tím, že staví své hnízda na různých místech, včetně domů.

Vespa


Co tedy dělat?

1. Zabezpečte svůj dům: Zkontrolujte okna, dveře a další vstupy do domu, zda jsou pevně uzavřené a není možný průnik vos nebo sršní. Pokud je to možné, použijte síťky nebo jiné ochranné prostředky.

2. Nenechávejte jídlo volně dostupné: Vosy a sršně jsou přitahovány potravinami, takže zajistěte, aby jídlo nezůstávalo venku. Uzavřete popelnice a uklízejte jídlo z teras a zahradního nábytku.

3. Nesekejte trávu nebo stromy poblíž hnízda: Pokud víte, že se u vás nachází hnízdo vos nebo sršní, nedoporučuje se sekat trávu nebo kácet stromy v jejich blízkosti, protože by to mohlo vyvolat útok.

4. Volání odborníka: Pokud je hnízdo nebezpečně blízko lidským aktivitám, je nejlepší kontaktovat odborníka na hubení vos a sršní. Ti mají potřebné znalosti a vybavení k řízenému odstranění hnízda a minimalizují rizika.

Je důležité si uvědomit, že vosy a sršně mohou být agresivní a útočit při pocitu ohrožení. Pokud se rozhodnete přistoupit k odstranění hnízda sami, provádějte opatření opatrně a s ochrannými prostředky, jako jsou dlouhé rukavice, ochranné brýle a oblečení pokrývající celé tělo.


Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.