Hubení rušníka se zárukou

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Rušník likvidace - používáme nejmodernější, účinné a bezpečné přípravky

Rušník je rod hmyzu z čeledi kožojedovitých (Dermestidae). Tito drobní broučci se vyskytují po celém světě. Rušníci jsou obvykle 2 až 5 mm dlouzí a mají kulatá nebo oválná těla. Barva rušníků se liší podle druhu, nejčastěji jsou to různé odstíny hnědé, šedé a žlutavé. Rušníci mají silně ochlupená těla, která jim pomáhají udržovat teplotu.

Rušníci jsou domácí škůdci, kteří se dovnitř mohou dostat na rostlinách, oděvech či nábytku. Nejčastěji nás kontaktují s prosbou likvidace domácnosti, sklady a muzea.


Pokud zjistíte, že máte doma (ve skladech či jinde) rušníky, je důležité je co nejdříve eliminovat, pomůžeme vám s tím, odborně, diskrétně a s garancí kvality, za rozumnou cenu.Rušník hubeníNejčastější druhy rušníkůRUŠNÍK MUZEJNÍ Anthrenus museorum

Brouk velký 2 mm, tmavě zbarvený s bílými skvrnami. Jeho larva se živí produkty živočišného původu a může způsobit škody v muzejních sbírkách, vycpaných zvířatech, herbářích, knihách, kožešinách, kobercích a dalších materiálech.RUŠNÍK DIVIZNOVÝ Anthrenus verbasci

Brouk velký 2 až 4 mm, tmavě zbarvený s bílými skvrnami.RUŠNÍK KRTIČNÍKOVÝ Anthrenus scrophulariae

Brouk velký 2,5 až 4 mm, tmavě zbarvený s černooranžovými skvrnami na krovkách. Jeho larva se živí uhynulými živočichy, vlasy, peřím, přírodním textilem a vlnou. Vajíčka klade do koberců, kožešin, textilu, na vycpaná zvířata, do ptačích hníz a včelích úlů.RUŠNÍK SKLADIŠTNÍ Trogoderma granarium

Rušník skladištní je brouk velký 3 až 4 mm, tmavohnědý, se světlejšími proužky a skvrnami na krovkách. Jeho larva je žlutohnědá s dlouhými, hnědými chlupy a dorůstá velikosti 3 až 4 mm.RUŠNÍK ŽLUTONOHÝ Anthrenus flavipes

Rušník žlutonohý, také známý jako brouk kobercový, je kulatý brouk měřící 2 až 3,5 mm, s výraznými bílými, žlutými a šedočernými skvrnami na krovkách a žlutými nožkami 1. Jeho larva je hnědá a měří 4 až 5 mm. Rušník žlutonohý se vyskytuje po celém světě, zejména v teplejších oblastech, ale stačí mu i vytápěný dům

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rušník_diviznový https://www.pasti.cz/blog/rusnik-jak-se-zbavit/

Likvidujeme i další nebezpečné škůdce:

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.