Máte doma plíseň? Nemůžete se jí zbavit?

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Pozor, plíseň představuje vážný problém. Tyhle mikroskopické houby mohou být nebezpečnější, než se na první pohled zdá

Plísně mohou poškodit zdi i nábytek. Mnohem vážnější však je možnost poškození lidského zdraví, mohou způsobit alergickou reakci, astma, ale i rakovinu. Plísní jsou ohrožena místa, kde se málo větrá, je vysoká vlhkost a kde se suší vyprané prádlo. Nejčastěji se tvoří v kuchyni a koupelně.

Pokud to sami nezvládnete, zavolejte profesionála, který vám odborně a za příznivou cenu pomůže: +420 608 761 368


Plíseň


Zkusíme vám poradit, jak se plísně úspěšně zbavit a jak se jí vyvarovat v budoucnu. Často je zjištění plísně v bytě pro lidi překvapení, protože dbají na to, aby byl byt vždy čistý a suchý, pravidelně (relativně hodně) větrají. Přesto se může, že se plíseň objeví na stěnách a stropě.

Plíseň může vzniknout např. kvůli nedostatečnému větrání (větráte opravdu dobře?) a vlhkosti v bytě. Nárůst vlhkosti může zapříčinit třeba nesprávné používání kondenzační sušičky v koupelně.


Plíseň


Nejlepší je prevence

Pro prevenci je důležité pravidelně větrat byt, aby se vlhkost nemohla hromadit.

Opatříme si případně vlhkoměr (https://www.mall.cz/vlhkomery) a podle naměřených hodnot budeme rozmisťovat i absorpční přístroje (https://pohlcovace-vlhkosti.heureka.cz), které vodní páry přeměňují na tekutinu a tu pak shromažďují v zásobníku, takže ji lze vylévat. Vzdušná vlhkost se totiž mění, záleží na počasí, na venkovní teplotě, na tom, zda topíme a čím, ale také na naší činnosti, proto musíme hlídat, abychom vzduch v bytě naopak příliš nevysoušeli.

Aby mělo odvlhčení efekt, musí elektrické odvlhčovače zvládnout za hodinu přečerpat všechen vzduch v místnosti dvakrát. Někteří výrobci místo vzduchového výkonu rovnou uvádějí doporučený objem místnosti. Odvlhčovací kapacita udává, kolik litrů vody během jednoho dne daný typ domácího odvlhčovače vzduchu přefiltruje. 

Dalším nezbytným krokem je zamezit případným únikům vody a opravit je co nejdříve, pokud se objeví.


Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.