Hubení krtonožky

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Krtonožka likvidace, existuje odpuzovač krtonožky?


Krtonožka, jak se jí zbavit, past na krtonožku

Krtonožka je noční živočich živící se hmyzem, červy a larvami. Chodby v půdě, které krtonožka tvoří, mohou být noční můrou pro zahrádkáře (poškozují trávník, záhony, samozřejmě i rostliny).Jak téměř jistě poznáte, že máte na zahradě krtonožku?

Především dle nakypřené půdy a zničených rostlin (vadnoucí rostliny) v místě kde hnízdí.


Zbavit se krtonožky není jednoduché, dvakrát do roka může naklást až 300 vajíček. Likvidace krtonožky vyžaduje velkou dávku trpělivosti

Krtonožka obrázek


Na hubení jsou nejlepší insekticidy, jejich použití je však třeba zvážit, protože mohou být škodlivé pro životní prostředí. Můžeme vám také připravit pasti na krtonožky, např. na principu lapače, případně pasti s jedem. Je také možné použít hlístice (mikroskopičtí parazité) které krtonožky napadají a ničí. Pro člověka je to naprosto bezpečná metoda.


Nejlepší způsob, jak se krtonožek zbavit, je kombinace několika metod. Rádi vám poradíme nejlepší metodu pro vaši zahradu.

Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.