Kněžice v bytě? Kontaktujte nás +420 608 761 368

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Kněžice v bytě - nebezpečí spočívá v potřísnění smradlavou tekutinou, případně v alergii na tuto tekutinu

Kněžice rudonohá žije tam, kde rostou nějaké stromy či keře. Živí se především sáním šťáv z listů a květů. Vroubenka americká se živí sáním šťáv ze semen jehličnatých stromů, žije v jejich blízkosti, ale i ona se vám může dostat do bytu.

Kněžice (jinak často nazývána smradlavý brouk), se na podzim a v zimě rády stěhují do teplých lidských obydlí. I když nepředstavují přímé ohrožení pro zdraví, jejich nepříjemný zápach a přítomnost v bytě je pro mnohé lidi nežádoucí.

Jak se jich zbavit?

Můžete je vysát. Sáček pak hned zlikvidujte.

Dá se koupit lepicí past na hmyz, které hmyz lákají a vlastně fungují podobně jako mucholapka.

Můžete také koupit insekticidy ve spreji. Dobře si přečtěte návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Nechte si namontovat sítě proti hmyzu a utěsněte všechny praskliny a otvory.

Zavolejte odbornou dezinsekční firmu.

Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.