Jak se dostanou štěnice do bytu?

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Nejčastěji si je lidé dovezou v zavazadlech z dovolené (z hotelu, ubytovacího zařízení a to i z luxusních hotelů)

Na dovolenou, pokud možno, si nevozte vlastní povlečení, peřiny ani polštář. Zkontrolujte hotelové skříně, postele, matrace. Hledejte tmavé skvrny na povlečení, exkrementy štěnic, potažmo přímo živé štěnice. Ihned po návratu domů zkontrolujte zavazadla a oblečení.

V paneláku, bytovém domě se šíří do okolních bytů stupačkami, někdy i po fasádě a oknem vlezou do bytu

Štěnice se dokáží proplížit i malými otvory v zásuvkách a vypínačích a šířit se tak po elektroinstalaci do sousedních bytů. Ventilační šachty mohou sloužit jako dálnice pro štěnice, které se tak šíří do bytů nad i pod. Štěnice se dokáží vyšplhat po fasádě domu a vlézt do bytu oknem, zvláště pokud nejsou okna řádně utěsněna. Domácí mazlíčci mohou štěnice šířit ve své srsti.

Pořízením staršího nábytku, který byl v zamořeném bytě

Pořízení staršího nábytku z bytu zamořeného štěnicemi. Štěnice se dokáží ukrýt v dutinách a čalounění nábytku a přežít relativně dlouho bez potravy. Před pořízením starého nábytku ho důkladně prohlédněte. Hledejte nejen živé štěnice, ale i exkrementy (tmavě hnědé tečky), vajíčka (malá, bílá oválná vajíčka), kůži svlečených štěnic. Pokud si pořídíte starší nábytek, ihned po jeho přivezení ho izolujte v oddělené místnosti. Nábytek důkladně vysajte sáčkovým vysavačem a sáček ihned zlikvidujte. V ideálním případě nechte nábytek odborně dezinfikovat. Po ošetření nábytek nechte v karanténě minimálně 14 dnů a pravidelně ho kontrolujte na přítomnost štěnic.

Z pobytu v nemocnici, ano, i to se stává

Informujte vedení nemocnice o výskytu štěnic, aby mohli provést nezbytná opatření a zabránit šíření štěnic do dalších pokojů.

Z dopravního prostředku - vlak, letadlo, MHD

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/francie-stenice-hromadna-doprava-parizske-byty_2309291613_epo
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/regiojet-stenice-cestujici-vlak-stipance-odskodneni_2405080700_har
Štěnice se rády schovávají v tmavých a chladných místech, proto se snažte odkládat zavazadla na zvednutá místa, jako jsou police v kupé vlaku nebo schránky v letadle.

Štěnice ptačí, přenáší ji vlaštovky, jiřičky, vrabci. Do bytu se dostane z hnízda postaveného na fasádě domu. V domácnosti se nemnoží, ale pokud nemá na výběr, saje i lidskou krev

Štěnice ptačí (Oeciacus hirundinis) se na člověka obvykle nepřenáší. Živí se krví ptáků, hnízdí v jejich hnízdech. Štěnice ptačí preferují ptačí krev a sání krve člověka se může stát, pokud se štěnice ocitne v lidském obydlí a nenajde tam ptáky. Zlikvidujte hnízda ptáků v blízkosti oken, dveří a větracích otvorů. Utěsněte všechny praskliny a otvory v domě, kudy by se štěnice mohly dostat dovnitř.Štěnice láká teplo lidské postele, chtějí naši krev. Prozradí je černé tečky na prostěradle, popisuje biolog

Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.