Jak se zbavit plísně v bytě, domě?

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

V zimě se problém s plísněmi v domě stupňuje. Ne každý ale ví, jak je plíseň skutečně nebezpečná.

Často se stává, že ani netušíme, že v našem bytě je plíseň. A zjistí se to až při rekonstrukci. Plíseň je však velmi nebezpečná věc a je třeba s ní začít bojovat, jakmile ji zpozorujete.

Plíseň v bytě

Proč je plíseň nebezpečná?

Bohužel ne každý ví, jak nebezpečné tyto tmavé kruhy na stěnách a v rozích skutečně jsou. Neustálé vdechování plísní způsobuje závažné alergické reakce, dýchací potíže, ucpaný nos, snižuje imunitu a může přispívat ke vzniku tuberkulózy.

Nejčastějšími chorobami způsobenými plísněmi jsou astma, zápal plic, sinusitida, suchý kašel, kožní vyrážky, kardiovaskulární onemocnění, poruchy trávení, bolesti hlavy a krvácení z nosu. A dlouhodobá expozice vede k vnitřnímu krvácení, poškození ledvin a jater, rozedmě plic.

Všechny tyto nemoci se navíc mohou snadno stát chronickými a bude velmi obtížné jej vyléčit.

Kromě tak žalostného vlivu na lidské zdraví plíseň ničí nechráněné dřevěné konstrukce, které se mohou v krátké době proměnit v ruiny.

Příčiny vzniku plísní

Nejdůležitějším a hlavním důvodem rozvoje je vysoká vlhkost. Pokud je ve vašem bytě těžký vzduch, okna se po vaření, mytí nebo sprchování potí, pak váš ventilační systém nefunguje.

Předpokládá se, že plíseň se nejčastěji vyskytuje ve starých panelových domech v důsledku zatékání střechou. To je samozřejmě pravda, ale není to jediný důvod.

V novostavbách se plísňové infekce začaly vyskytovat neméně často než ve starých bytech. Důvodem může být nová izolace. Ta přispívá k mnohem lepšímu „zadržování“ tepla.

Jak na plíseň? Jak se zbavit plísně?

Nutno podotknout, že zbavit se plísní je velmi obtížné.

Nejprve musíte v bytě najít všechny části stěn, nábytku, stropu, postižené plísní. Nezapomeňte si nasadit masku!

Vezměte běžnou stavební stěrku a očistěte postižené stěny. Zbývající skvrny lze ošetřit peroxidem vodíku nebo octem. Vetší plíseň bude muset být oškrábána na beton nebo cihlu a poté důkladně vyčištěna kartáčem. Pokud se plíseň rozšířila na tapety, je třeba jej opatrně odstranit a zlikvidovat. Stěna pod nimi musí být také očištěna špachtlí. Plíseň, která se přesunula na sádrokarton musí být také odstraněna.

Poté je třeba stěny postižené plísní ošetřit antiseptiky určenými k ošetření vnitřních povrchů.

Pak musíte stěnu velmi dobře vysušit: pomocí ventilace, ohřívačů, jednoduchého větrání. Čím lépe stěny vysušíte, tím menší je pravděpodobnost, že se plíseň znovu objeví.

Teprve poté lze provést dokončovací práce. Vzduchotěsným materiálům, jako jsou vinylové tapety, je třeba se striktně vyhýbat. Vezměte pouze prodyšné materiály a vybírejte základní nátěry a barvy s antibakteriálními vlastnostmi.

Jak předejít plísním?

Opravte všechny netěsné kohoutky a potrubí.

Květináče podporují růst plísní. S největší pravděpodobností se jich budete muset zbavit.

Nenechávejte sušené květiny v místnosti.

Větrejte každý den. V chladném období je lepší na krátkou dobu úplně otevřít okno nebo balkonové dveře.

Snažte se nenechávat mokré prádlo uvnitř.

Nemůžete se zbavit plísní? Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.