Jak se připravit na boj se štěnicemi? Postup krok za krokem

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Musím se na zákrok proti štěnicím nějak připravovat?


Ano, musíte, hubení štěnic je proces, který je třeba provést správným způsobem, aby se zabránilo jejich dalšímu šíření. Štěnic vás zbavíme, ale chce to trpělivost. Zde je několik instrukcí:


1.Před příjezdem deratizační firmy odstraňte textilie (nejen lůžkoviny, ale třeba i plyšáky). Vše vyperte minimálně na 60 stupňů a vyžehlete (pokud je to možné).

2.Odstraňte oblečení a další věci ze skříní, komod....v celém bytě (viz bod č.1).

3.Potraviny, hygienické potřeby...odneste, případně je zabalte do pytlů.

4.Květiny či akvária apod. je lepší odnést z prostorů, kde se bude zákrok provádět.

5.Všichni domácí mazlíčci musí opustit místo zásahu.

6.U postelí vykliďte úložný prostor, matrace zbavte povlečení (viz bod č.1).

7.Rozložte nábytek, pokud to jde, odsuňte ho od stěn, aby byly přístupné.

8.Nádobí stačí pořádně umýt.

9.Postřik musíme aplikovat nejen na postel, ale také na různá obložení, lišty, elektrické a televizní zásuvky.

10.Pokud vynášíte předměty ze zamořeného prostoru, musí být dobře zabaleny v kvalitních plastových pytlech (ty nekvalitní se často lehce roztrhají, pozor na to), jinak šíření štěnic nezabráníte.

11.Lidé i domácí mazlíčci se mohou do místností vrátit po zaschnutí postřiku a vyvětrání. Tedy v horizontu několika hodin.

12.Plochy ošetřené postřikem neumývejte alespoň 14 dní.

13.Druhý postřik doporučujeme po cca 14 až 21 dnech, tím se docílí úplného vyhubení štěnic.


Společně to zvládneme, mít doma štěnice není stigma, můžete si je přivést z dovolené, zavolejte teď hned ať váš problém vyřešíme co nejdříve +420 608 761 368
Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.