Jak efektivně uklidit prostory bytu nebo rodinného domu - dezinfekce prostoru

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Úklid bývá náročný proces, který vám vezme více energie, než běžná pracovní činnost. Je to dáno tím, že se úklid provádí během volného času, kdy jej člověk může strávit mnohem příjemněji. Na druhou stranu je úklid důležitý pro udržení své domácnosti. Pokud nevíte, jak začít s efektivním úklidem tak, aby vám nezabral celé odpoledne, rádi vám s touto činností poradíme. Budete-li se řídit níže uvedenými tipy, pak máte úklid dokončen během jedné až dvou hodin.

úklid

Příprava na úklid

Je dobré se převléct do pracovního oblečení. Pracovní oblečení by ovšem mělo být z příjemného a pohodlného materiálu. Během úklidu budete provádět několik pohybů. Příjemné oblečení vám umožní tyto pohyby vykonávat bez větších problémů. Dále se před úklidem najezte a napijte. Jakmile jste připravení, pusťte se do činnosti. Připravte si potřebné věci, které budete k úklidu potřebovat. Čistící prostředky, kýbl, hadry, smeták a vysavač patří mezi základní věci. Jak postupovat dále?


Začněte od nejvzdálenější místnosti

Pokud s úklidem začínáte, pak byste se z logického hlediska věci měli pustit do nejvzdálenější místnosti ve svém bytě nebo rodinném domě. Jestliže začnete naopak, úklid je zcela zbytečný, protože rozvíříte všechnu nečistotu a prach do již uklízených místností. Začněte tedy uklízet nejvzdálenější prostory. Jakmile máte daný prostor uklizen, zavřete za sebou dveře a postupujte dále. Tím si zajistíte maximálně čistý byt nebo rodinný dům. V žádném případě nepřeskakujte z jednoho prostoru do druhého. Postupujte pomalu, důkladně a postupně.


Uklízejte z vrchu směrem dolu

Další logickou věcí je uklízení z vrchních částí směrem dolů. Je potřeba zbavit nejvyšší místa prachu a nečistot a teprve poté se pustit až do úklidu podlahy a vytírání. Pokud nebudete uklízet nejvyšší místa ve svém interiéru nebo se na tuto činnost pustíte až na závěr, prach a nečistoty se vám rozvíří po zemi, kterou jste již uklízeli. Opět se tak dopouštíte chyby. Uklízení by tedy mělo být prováděno z nejvyšších míst a pokračovat by mělo až k samotné zemi.


Těžko dostupná místa nepodceňujte

Uklízet by se mělo vše, a to včetně těžko dostupných míst. Na ty lidé často zapomínají. Jakmile kolem těchto míst prochází, prach a nečistoty se víří dále. Je potřeba se během úklidu věnovat všem místům. Po zbavení prachu a nečistot začněte prostory vysávat a poté až vytírat. Vysavač vám pomůže v tom, zbavit prostory prachu a nečistot. Vytírání dodá podlaze ten správný dokončující proces. Koupelnu a WC se pokuste provést naráz. Vše vyndejte do předsíně a proveďte důkladný úklid a dezinfekci. Následně umístěte do prostor koupelny a záchodu věci zpět.


Dezinfikování prostor je na místě

Dezinfikování prostor je bezpochyby skvělou činností, jak si udržet maximálně čistý byt a rodinný dům. Je dobré také investovat do různých čistících prostředků. Každý čistící prostředek slouží pro jiné účely. Váš interiér se následně bude lesknout při prvotním vstupu do bytu nebo rodinného domu.

Občas je ale nutná odborná dezinfekce, např. pokojů, společných prostor (jídelny, haly, chodby), nebo i jiných (třeba po úmrtí či jako eliminace choroboplodných zárodků).

Dezinfekce prostor


Svěřte se do rukou zkušeným profesionálům! S dezinfekcí prostoru vám rádi pomůžeme. Dezinfekce prostor - plísně a houby, viry. Dezinfekce prostor po mrtvém.

Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.