Co je to deratizace? Co je to dezinfekce? Co je to dezinsekce?
DDD servis - pest control

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Deratizace

Deratizace je likvidace nežádoucích hlodavců. Dělí se především (dle použítých prostředků) na mechanickou (pasti a podobné technické prostředky) a chemickou (jedy). Dále se deratizace dělí z hlediska rozsahu a četnosti provádění na:
1.Jednorázovou ohniskovou
2.Pravidelnou ohniskovou
3.Celoplošnou

Co je deratizace? Co je dezinfekce? Co je dezinsekce?

Dezinfekce

Dezinfekce je ničení nebezpečných, patogenních mikroorganismů. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu, ale například i tam, kde došlo k nebezepečnému znečištění prostředí.

Dezinsekce

Dezinsekce je likvidace hmyzu a dalších členovců. Hubí se především hmyz žijící v blízkosti lidí, občas se však provádí i preventivně v přírodě. Hmyz a jiní členovci mohou býti nebezpečným přenašečem chorob.

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

jsou všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš, potkan, krysa...). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu. Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí. Provádíme odbornou deratizaci: hubení potkanů, hubení myší, hubení hrabošů a hubení hryzců.

Dezinfekce

Dezinfekce se provádí v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí, například ve výrobnách potravin a léčiv, ve stravovacích zařízeních, ve školách, kancelářských prostorách, veřejných úřadech atd.

Dezinsekce

je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců, jako např. štěnice, švábi, rusi, cvrčci, mravenci, mouchy, vosy, sršni, moli, komáři atd.). Patří sem zejména synantropní druhy žijící v blízkosti člověka, které mají často velký hygienický význam při přenášení choroboplodných zárodků, nebo způsobují ekonomické škody zvláště v uskladněných surovinách a výrobcích např. v potravinářském průmyslu apod. Provádíme odbornou dezinsekci: hubení štěnic, švábů, blech, vos, sršňů, mravenců, pisivek, molů, rybenek