Červotoč spížní jak se ho zbavit, červotoč chlebový likvidace

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Červotoč spižní, chlebový (Stegobium paniceum), je velký asi 3-5 mm, oranžovohnědé barvy, má na sobě jemné ochlupení

Miluje pečivo, těstoviny, mouku ale také třeba papriku, koření, kávu, kakao, sušenky, cukroví. Larvu objevíte velmi těžko, je totiž obalena tzv. substrátem, v němž žije. Dospělec nepřijímá potravu, je to velmi nepříjemný škúdce. Jak se ho zbavit?

Červotoč spižní, chlebový (Stegobium paniceum)
Zdroj obrázku: https://cs.wikipedia.org/wiki/Červotoč_chlebový

Zlikvidujte potraviny v místech, kde se červotoč objevil. Pozor! Tento "šikula" se dokáže prokousat obalovými materiály z plastu, či dokonce z hliníkové fólie! Takže se zbavte všeho. Pak vše dokonale ukliďte. Nejlépe je použít insekticid (https://www.google.com/search?q=insekticid&rls=com.microsoft:cs:{referrer:source?}&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7, na trhu koupíte jen běžné přípravky, ty profesionální jsou určené pouze pro deratizátory se živnostenským oprávněním dle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb.). Stejně důkladně umyjte i nádoby, v kterých jste potraviny skladovali.

Chcete se červotoče zbavit a netroufáte si na to sami? Oslovte profesionálního deratizátora.

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

jsou všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivých hlodavců (myš, potkan, krysa...). Patří sem i opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektu. Deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hlodavci působí. Provádíme odbornou deratizaci: hubení potkanů, hubení myší, hubení hrabošů a hubení hryzců.

Dezinfekce

Dezinfekce se provádí v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí, například ve výrobnách potravin a léčiv, ve stravovacích zařízeních, ve školách, kancelářských prostorách, veřejných úřadech atd.

Dezinsekce

je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců, jako např. štěnice, švábi, rusi, cvrčci, mravenci, mouchy, vosy, sršni, moli, komáři atd.). Patří sem zejména synantropní druhy žijící v blízkosti člověka, které mají často velký hygienický význam při přenášení choroboplodných zárodků, nebo způsobují ekonomické škody zvláště v uskladněných surovinách a výrobcích např. v potravinářském průmyslu apod. Provádíme odbornou dezinsekci: hubení štěnic, švábů, blech, vos, sršňů, mravenců, pisivek, molů, rybenek