Hledáte přípavek, postřik na slimáky? Boj se slimáky bez chemie

Deratizátor Štolfa - pro pocit bezpečí a čistoty

DDD služby levně a odborně

Slimáci každý rok znepříjemňují život nejednomu zahrádkáři. Na trhu je k dostání velké množství přípravků proti těmto škůdcům, ale pokud jste zastánci ekologického zahradničení nebo máte strach o své mazlíčky, jsou tu i další možnosti


Podpořte jejich nepřátele - co žere slimáky?

Přirozenými nepřáteli slimáků jsou ježci, žáby nebo ještěrky. Vytvořte pro ně na zahradě úkryty v podobě hustého křoví nebo hromádek větví. Pokud se některý z živočichů usídlí na vaší zahradě, pomůže vám s likvidací nepříjemných škůdců.


Sběr

Jedná se o trochu náročnější postup. Po dešti nebo ideálně brzo ráno po zahradě posbírejte slimáky, kteří vylézají ze svých úkrytů. Pokud na to máte žaludek, můžete je likvidovat sami, v opačném případě je odneste hodně daleko. Mrtvá těla odklízejte, slimáci mohou být kanibalové. V žádném případě není vhodné slimáky solit, sice je to spolehlivě usmrtí, ale zbytečně si tak zasolujete půdu. Mezi záhony můžete nechat také ležet velké listy nebo nahnilá prkna. Pro slimáky představují úkryt, vy je pak snadno najdete a seberete.


Past na slimáky, návnada na slimáky

Plastový kelímek například po jogurtu zakopejte do země, a asi tři centimetry nechte koukat nad povrch. Dovnitř nelijte pivo. Pro slimáky je to velké lákadlo, chytí se do pivní pasti a uhynou. Nezapomínejte past pravidelně kontrolovat a mrtvé slimáky odstranit. Nevýhodou je, že pivo může naopak další slimáky přilákat.


Pomoc od rostlin

Slimáci nesnáší některé rostliny. Pokud je vysázíte jako lem záhonků, slimáci se jim budou vyhýbat. Navíc jsou to bylinky, které můžete sklízet a využít v kuchyni. Jedná se o tymián, levanduli, kerblík a měsíček.


Olemování záhonů

Jedná se o mechanickou obranu, pruh o šířce přibližně 10 cm zabrání slimákům přelézt na záhony. Nejvhodnější jsou materiály, které jim budou znemožňovat pohyb například vaječné skořápky, štěrk, pemza, jemný písek, jehličí, ječmenná sláma. Nebo kolem záhonu navrstvěte dřevitou vlnu. Některým zahrádkářům se osvědčil kávový lógr, slimáci se mu vyhýbají.


Plůtky

Vytvořte plůtky, které slimákům zabrání dostat se k vaší úrodě. Postačí výška přibližně dvacet centimetrů. Kousek zapusťte do země, aby se nepodhrabali. Slimáci nesnáší měď takže pokud uděláte ohraničení z měděného plechu nebo hotový plůtek obtočíte měděným drátem, vyhnou se mu. Pokud na plůtku uděláte stříšku směřující ven (můžete si ji představit, jako okraj truhlíku nebo květináče jen trochu větší), slimáci ji nebudou schopni přelézt.

Brouk podobný štěnici

Profesionální deratizátor z Brna - deratizace, dezinfekce, dezinsekce

Potřebujete pomoc?

Odbornost a profesionalita

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a Evropské konfederace CEPA. Poradíme vám, ať už řešíte jakýkoliv problém v DDD. Volejte 24/7 Používáme přípravky v souladu s platnou legislativou a schválené dle nařízení ES.

Deratizace, dezinfekce, dezinsekce odborně se zárukou a za příznivé ceny v Brně a okolí

Deratizace

je postup, který se používá k omezení populace hlodavců, zabránění jejich šíření a poškozování majetku a zdraví obyvatel. Deratizace se obvykle provádí prostřednictvím aplikace jedů, pastí či jiných metod, které mají za cíl hubit nebo odstraňovat hlodavce. Deratizace je důležitá zejména ve veřejných budovách, obytných domech, obchodech, skladech, kde mohou hlodavci způsobovat problémy. Provádění deratizace by mělo být svěřeno odborníkům, kteří mají potřebné znalosti a povolení k manipulaci s jedovatými látkami. Při provádění deratizace je důležité dodržovat příslušné zákony a předpisy, a zároveň dbát na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a domácích zvířat.

Dezinfekce

je postup, při kterém se používají chemikálie nebo fyzikální metody pro snížení množství a eliminaci mikroorganismů, jako jsou bakterie, viry nebo plísně, z povrchů, zařízení nebo prostředí. Cílem dezinfekce je ochrana lidského zdraví a prevence šíření infekčních chorob. Proces dezinfekce se často používá v medicíně, veřejných prostorech, ve stravovacích zařízeních, v domácnostech a v dalších oblastech, se zvýšenou potřebou hygieny. Existuje mnoho různých dezinfekčních prostředků a postupů, které mají různou účinnost a použití. Je důležité dodržovat správnou techniku a bezpečnostní opatření při provádění dezinfekce a to vám zajistí jen profesně vyškolený profesionál s patřiným oprávněním.

Dezinsekce

je proces, který se používá k eliminaci hmyzu, jakým jsou například komáři, mravenci, blechy, švábi nebo štěnice. Cílem je zabránit šíření hmyzích škůdců, minimalizovat riziko přenášení infekcí či poškozování majetku. Dezinsekce může zahrnovat použití chemických prostředků, jako jsou insekticidy, které se aplikují na povrchy, na kterých se hmyz pohybuje nebo hnízdí. Existují i další metody, například tepelná dezinsekce. Je nezbytné, aby dezinsekce byla prováděna s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí v okolí, zejména pokud se jedná o použití chemických prostředků. Proto je důležité, aby dezinsekci prováděli odborně vyškolení pracovníci a aby byly dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy a postupy.